Lëscht vun Mix Rassenhënn

Véier Spillhënn leien an engem Mënsch

'PomaPoo Famill-Lénks no riets-Daddy Sysco mat 1 Joer al, 13 Wochen al Welpen Kiki an Nala, Mama Hunneg mat 1 Joer.'

Reasearch Mix Rassen no Kategorie

Aner Nimm
 • Hybrid Hënn
 • Designer Hënn
 • Boutique Muppen
 • Gemëschten Rassenhënn
 • Cross Breed Dogs

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Méi schaarf - (Afghan Hound x Labrador Retriever Mix)
 • Afaird - (Afghan Hound x Briard Mix)
 • Apen Spaniel - (Affenpinscher x Cocker Spaniel Mix)
 • Monkey Border Terrier - (Affenpinscher x Border Terrier Mix)
 • Affen Tzu - (Affenpinscher x Shih Tzu Mix)
 • Affenchon - (Affenpinscher x Bichon Frise Mix)
 • Affengriffon - (Affenpinscher x Bréissel Griffon Mix)
 • Affenhuahua - (Affenpinscher x Chihuahua Mix)
 • Affenpoo - (Affenpinscher x Puddelmix)
 • Affenpug - (Affenpinscher x Pug Mix)
 • Affenshire - (Affenpinscher x Yorkshire Terrier Mix)
 • Affenwich - (Affenpinscher x Norwich Terrier Mix)
 • Afghan Bay Retriever - (Afghan x Chesapeake Bay Retriever Mix)
 • Afghanesche Chon - (Afghan Hound x Bichon Frise Mix)
 • Afghanesche Collie - (Afghan Hound x Border Collie Mix)
 • Afghan Retriever - (Afghan Hound x Golden Retriever Mix)
 • Afghanesche Schofshond - (Afghan Hound x Belgian Shepherd Mix)
 • Afghanescht Spaniel - (Afghan Hound x Cocker Spaniel Mix)
 • Afollie - (Afghan Hound x Collie Mix)
 • Airedale Shepherd - (Airedale Terrier x German Shepherd Mix)
 • Airedoodle - (Airedale Terrier x Puddelmix)
 • Aki-Poo - (Akita x Puddelmix)
 • Akita Chow - (Akita x Chow Chow Mix)
 • Akita Pit - (Akita x Pit Bull Terrier Mix)
 • Akita Shepherd - (Akita x German Shepherd Mix)
 • Alaskan Goldenmute - (Alaskan Malamute x Golden Retriever Mix)
 • Alaskan malador - (Alaskan Malamute x Labrador Retriever Mix)
 • Alaskan Pit Bull - (Alaskan Malamute x Pit Bull Terrier Mix)
 • Alaskan Hiert - (Alaskan Malamute x German Shepherd Dog Mix)
 • Alaskan Weimsky - (Weimaraner x Alaskan Husky Mix)
 • Alusky - (Alaskan Malamute x Siberian Husky Mix)
 • Amerikanescher Bandogge - (American Bulldog x Mastiff Mix)
 • Amerikanesche Boston Bull Terrier - (Amerikanesche Pitbull Terrier x Boston Terrier Mix)
 • Amerikanesch Bull-Aussie - (American Bulldog x Australian Shepherd Mix)
 • Amerikanescher Bull Dogue De Bordeaux - (American Bulldog x Dogue De Bordeaux Mix)
 • Amerikanesche Bull-Jack - (American Bulldog x Jack Russell Mix)
 • Amerikanesche Bull Staffy - (American Bulldog x American Staffordshire Terrier Mix)
 • Amerikanesche Bullador - (Labrador Retriever x American Bulldog Mix)
 • Amerikanesche Bulldog Shepherd - (American Bulldog x German Shepherd Dog Mix)
 • Amerikanescher Bullhuahua - Amerikanesche Bulldog x Chihuahua Mix)
 • Amerikanesche Bullweiler - (American Bulldog x Rottweiler Mix)
 • Amerikanesche Bull Dane - (American Bulldog x Great Dane Mix)
 • American Bully Staffy Bull Terrier - (American Bulldog x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • American Chow Bulldog - (American Bulldog x Chow Chow Mix)
 • American Eagle Hond - (Amerikaneschen Eskimo x Beagle Mix)
 • Amerikanesche Foxeagle - (Amerikanesche Foxhound x Beagle Mix)
 • Amerikanesche Foxy Dane - (Amerikanesche Foxhound x Great Dane Mix)
 • Amerikanesche Franséische Bull Terrier - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Franséisch Bulldog Mix)
 • Amerikanesche Franséische Bulldog - (American Bulldog x French Bulldog Mix)
 • Amerikanesche Gointer - (Englesch Pointer x Golden Retriever Mix)
 • Amerikanesch Hoerlos Min Pin - (American Hairless Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Amerikanesche Masti-Bull - (American Bulldog x Mastiff Mix)
 • Amerikaneschen Neo Bull - (American Bulldog x Neapolitan Mastiff Mix)
 • Amerikanesche Pit Cours - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Cane Corso Mix)
 • Amerikanesche Pugabull - (American Bulldog x Pug Mix)
 • Amerikanesche Rat Pinscher - (Amerikanesche Rat Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Amstiff - (American Stafforshire Terrier x Mastiff Mix)
 • Anatolesche Pyrenäen - (Anatolian Shepherd x Great Pyrenees Mix)
 • Ausky - (Australian Cattle Dog x Siberian Husky Mix)
 • Auss-Tzu - (Miniature Australian Shepherd x Shih Tzu Mix)
 • Aussalier - (Australian Shepherd x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Aussie-Chi - (Australian Shepherd x Chihuahua Mix)
 • Aussie Collie - (Australian Shepherd x Collie Mix)
 • Aussie-Corgi - (Australian Shepherd oder Miniature Australian Shepherd x Pembroke Welch Corgi Mix)
 • Aussie-Flat - (Australian Shepherd x Flat-Coated Retriever Mix)
 • Aussie Inu - (Australian Shepherd x Shiba Inu Mix)
 • Aussie Newfie - (Australian Shepherd x Newfoundland Mix)
 • Aussie Pom - (Australian Shepherd oder Mini oder Toy Australian Shepherd x Pomeranian Mix)
 • Aussie Shiba - (Australian Shepherd x Shiba Inu Mix)
 • Aussie Siberian - (Australian Shepherd x Siberian Husky Mix)
 • Aussie Silk Terrier - (Australian Terrier x Silky Terrier Mix)
 • Aussie Wheaten - (Australian Shepherd x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)
 • Aussietare - (Australian Shepherd x Bull Terrier Mix)
 • Aussiedoodle - (Australian Shepherd x Puddelmix)
 • Aussiedor - (Labrador x Australian Shepherd Mix)
 • Aussimo - (Australian Cattle Dog x American Eskimo Dog Mix)
 • Austi-Pap - (Australian Shepherd (Standard, Toy oder Miniature) x Papillon Mix)
 • Australierin Boxherd - (Australian Shepherd x Boxer Mix)
 • Australeschen Eskimo - (Amerikaneschen Eskimo x Australian Shepherd Mix)
 • Australesche Retriever - (Australian Shepherd x Golden Retriever Mix)
 • Austi-Pap - (Miniature Australian Shepherd x Papillon Mix)
 • Australian Yorkshire Terrier - (Australian Terrier x Yorkshire Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Ba-Shar - (Basset Hound x Shar-Pei Mix)
 • Bagle Hound - (Basset Hound x Beagle Mix)
 • Balonkatese - (Maltesesch x Russkaya Tsvetnaya Bolonka Mix)
 • Bascottie - (Basset Hound x Scottish Terrier Mix)
 • Baseagle - (Basenji x Beagle Mix)
 • Baskimo - (Amerikaneschen Eskimo x Basset Hound Mix)
 • Bassador - (Basset Hound x Labrador Retriever Mix)
 • Basschshund - (Basset Hound x Dachshund Mix)
 • Basselier - (Cavalier King Charles Spaniel x Basset Hound Mix)
 • Basset Bluetick - (Basset Hound x Bluetick Coonhound Mix)
 • Basset Bordeaux - (Basset Hound x Dogue de Bordeaux Mix)
 • Basset Foxhound - (Basset Hound x Foxhound Mix)
 • Basset Heeler - (Basset Hound x Blue Heeler Mix)
 • Basset Jack - (Basset Hound x Jack Russell Terrier Mix)
 • Basset Retriever - (Basset Hound x Golden Retriever Mix)
 • Basset Shepherd - (Basset Hound x German Shepherd Mix)
 • Bassetoodle - (Basset Hound x Puddelmix)
 • Bassky - (Basset Hound x Siberian Husky Mix)
 • Bassmatian - (Basset Hound x Dalmatian Mix)
 • Basston - (Basset Hound x Boston Terrier Mix)
 • Bassugg - (Basset Hound x Pug Mix)
 • BD Terrier - (American Bulldog x Bull Terrier Mix)
 • Be-Apso - (Beagle x Lhasa Apso Mix)
 • Bea Griffon - (Beagle x Bréissel Griffon Mix)
 • Bea-Tzu - (Beagle x Shih Tzu Mix)
 • Beabull - (Beagle x Bulldog Mix)
 • Beacol - (Beagle x Bearded Collie Mix)
 • Beagi - (Beagle x Pembroke oder Cardigan Welsh Corgi Mix)
 • Beagleman - (Beagle x Doberman Pinscher Mix)
 • Beaglematioun - (Beagle x Dalmatian Mix)
 • Beagle Chin - (Beagle x Japanese Chin Mix)
 • Beagle Pit - (Beagle x Pit Bull Mix)
 • Beagle Punkt - (Beagle x Pointer Mix)
 • Beagle Sheltie - (Beagle x Shetland Sheepdog Mix)
 • Beagle Shepherd - (Beagle x German Shepherd Mix)
 • Beaglier - (Beagle x Cavalier King Charles Mix)
 • Beaglolo - (Beagle x Bolognese Mix)
 • Beago - (Beagle x Golden Retriever Mix)
 • Beardoodle - (Bearded Collie x Puddelmix)
 • Beaski - (Beagle x Siberian Husky Mix)
 • Beauceroodle - (Beauceron x Puddelmix)
 • Bebasset Bordeaux - (Beagle x Basset Hound x Dogue de Bordeaux Mix)
 • Belsche Shepadoodle - (Belgian Shepherd x Puddelmix)
 • Belusky - (Belsch Malinois x Siberian Husky Mix)
 • Bernedoodle - (Berner Bierghond x Puddelmix)
 • Bernefie - (Berner Mountain Dog x Newfoundland Mix (ausgeschwat Burn-Ah-Fee)
 • Berner Chow - (Berner Mountain Dog x Chow Chow Mix)
 • Berner Dane - (Great Dane x Bernese Mountain Dog Mix)
 • Berner Cattle Dog - (Berner Mountain Dog x Australian Cattle Dog Mix)
 • Berner Rottie - (Berner Mountain Dog x Rottweiler Mix)
 • Bich-Poo - (Bichon Frise x Puddelmix)
 • Bichomo - (Amerikaneschen Eskimo x Bichon Frise Mix)
 • Bichon-A-Ranian - (Bichon Frise x Pommern Mix)
 • Bichon Yorkie - (Bichon Frise x Yorkshire Terrier Mix)
 • Biton - (Bichon Frise x Coton de Tulear Mix)
 • Schwaarz a Tan Coonoodle - (Pudel x Schwaarz a Tan Coonhound Mix)
 • Black Mouth Pom Cur - (Black Mouth Cur x Pomeranian Mix)
 • Schwaarze russesche Wolfhound Terrier (Black Russian Terrier x Irish Wolfhound Mix)
 • Bloodahouli - (Bloodhound x Catahoula Mix)
 • Blue Blood Cane Corso - (Alapaha Blue Blood Bulldog x Cane Corso Mix)
 • Bloe Spaniel - (Australian Cattle Dog x Cocker Spaniel Mix)
 • Blo-Tzu Heeler - (Australian Cattle Dog x Shih Tzu Mix)
 • Bluetick Coonoodle - (Bluetick Coonhound x Puddelmix)
 • Bluetick Coonhound Harrier - (Bluetick Coonhound x Harrier Mix)
 • Bluetick Rat Terrier - (Bluetick Coonhound x Rat Terrier Mix)
 • Bluetick Walker - (Bluetick Coonhound x Treeing Walker Coonhound Mix)
 • Bo-Daach - (Boston Terrier x Dackel Mix)
 • Bo-Jack - (Boston Terrier x Jack Russell Terrier Mix)
 • Bocker - (Beagle x Cocker Spaniel Mix)
 • Bodacion - (Border Collie x Dalmatian Mix)
 • Boglen Terrier - (Beagle x Boston Terrier Mix)
 • Bogle - (Beagle x Boxermix)
 • Bolo-Chi - (Bolognese x Chihuahua Mix)
 • Bolo-Tzu - (Bolognese x Shih Tzu Mix)
 • Bologco - (Bolognese x Cocker Spaniel Mix)
 • Bololgnese Bolonka - (Bichon Bolognese x Russesch Tsvetnaya Bolonka Mix)
 • Bolonauzer - (Bolognese x Schnauzer Mix)
 • Bolonoodle - (Bolognese x Puddelmix)
 • Bolosilk - (Bolognese x Silky Terrier Mix)
 • Borador - (Border Collie x Labrador Retriever Mix)
 • Bordeaux Pitbull - (Dogue de Bordeaux x Pit Bull Mix)
 • Grenz-Aussie - (Australian Shepherd x Border Collie Mix)
 • Grenz Beagle - (Border Collie x Beagle Mix)
 • Border Collie Bernard - (Border Collie x Saint Bernard Mix)
 • Border Collie Britt - (Border Collie x Bretagne Spaniel Mix)
 • Border Collie Bull Staffy - (Border Collie x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Border Collie Cocker - (Border Collie x Cocker Spaniel Mix)
 • Border Collie Lakeland - (Border Collie x Lakeland Terrier Mix)
 • Border Collie Pit - (Border Collie x Pit Bull Terrier Mix)
 • Border Collie Pyrenäen - (Border Collie x Great Pyrenees Mix)
 • Grenz Heeler - (Border Collie x Australian Cattle Dog (Blue Heeler) mix)
 • Grenz Jack - (Border Collie x Jack Russell Terrier Mix)
 • Grenz Malamute Terrier - (Border Terrier x Alaskan Malamute Mix)
 • Grenz Newfie - (Border Collie x Newfoundland Mix)
 • Grenz Punkt - (Border Collie x Pointer Mix)
 • Grenz Pom - (Border Collie x Pomeranian Mix)
 • Grenz Schnollie - (Border Collie x Schnauzer Mix)
 • Grenz Sheepdog - (Border Collie x Shetland Sheepdog Mix)
 • Grenz Springer - (Border Collie x Englesch Springer Spaniel Mix)
 • Grenz Stack - (Border Collie gemëscht mam Jack Russell Terrier x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Bordernese - (Berner Mountain Dog x Border Collie Mix)
 • Bordoodle - (Border Collie x Puddelmix)
 • Borgi - (Border Collie x Welsh Corgi Mix)
 • Bosapso - (Boston Terrier x Lhasa Apso Mix)
 • BoShih - (Boston Terrier x Shih Tzu Mix)
 • Boskimo - (Amerikaneschen Eskimo x Boston Terrier Mix)
 • Bosmaraner - (Boston Terrier x Weimaraner Mix)
 • Bospin - (Boston Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Bossi-Poo - (Boston Terrier x Puddelmix)
 • Bossie - (Boston Terrier x Australian Shepherd Mix)
 • Bostalian - (Boston Terrier x Italienesche Greyhound Mix)
 • Bostchon - (Boston Terrier x Bichon Frise Mix)
 • Bostie - (Boston Terrier x West Highland White Terrier Mix)
 • Bostillon - (Boston Terrier x Papillon Mix)
 • Bostinese - (Boston Terrier x Pekingese Mix)
 • Boston Boxer - (Boston Terrier x Boxermix)
 • Boston Cattle Dog - (Australian Cattle Dog x Boston Terrier Mix)
 • Boston Chin - (Boston Terrier x Japanese Chin Mix)
 • Boston Huahua - (Boston Terrier x Chihuahua Mix)
 • Boston Iggy - (Boston Terrier x italienesche Greyhound Mix)
 • Boston Lab - (Boston Terrier x Labrador Retriever Mix)
 • Boston Malterrier - (Boston Terrier x Maltesesch Mix)
 • Boston Spaniel - (Boston Terrier x Cocker Spaniel Mix)
 • Boston Yorkie - (Boston Terrier x Yorkshire Terrier Mix)
 • Bouberman - (Bouvier des Flandres x Doberman Pinscher mix)
 • Bouvador - (Bouvier des Flandres x Labrador Retriever Mix)
 • Boweimar - (Boxer x Weimaraner Mix)
 • Bowzer - (Basset Hound x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Box-a-Pug - (Boxer x Pug Mix)
 • Box-a-Shar - (Boxer x Shar-Pei Mix)
 • Boxer Chow - (Boxer x Chow Chow Mix)
 • Box Heeler - (Boxer x Blue Heeler Mix)
 • Boxer Shepherd - (Boxer x German Shepherd Mix)
 • Boxachi - (Boxer x Chihuahua Mix)
 • Boxer - (Boxer x Labrador Retriever Mix)
 • Boxane - (Boxer x Great Dane Mix)
 • Boxapoint - (Boxer x Däitsche Shorthaired Pointer Mix)
 • Boxer Basset - (Boxer x Basset Hound Mix)
 • Boxerdoodle - (Boxer x Puddelmix)
 • Boxerman - (Boxer x Doberman Pinscher Mix)
 • Boxita - (Akita x Boxermix)
 • Boxmas - (Boxer x Mastiff Mix)
 • Boxmatian - (Boxer x Dalmatian Mix)
 • Boxollie - (Boxer x Collie Mix)
 • Boxsky - (Boxer x Siberian Husky Mix)
 • Box Fréijoer - (Boxer x Englesch Springer Spaniel Mix)
 • Boxweiler - (Rottweiler x Boxermix)
 • Brat - (Boston Terrier x Rat Terrier Mix)
 • Bridoodle - (Briard x Puddelmix)
 • Bretagne Beagle - (Bretagne x Beagle Mix)
 • Bretagne Bourbonnais - (Bretagne Spaniel x Braque du Bourbonnais Mix)
 • Brittnepoo - (Bretagne Spaniel x Puddelmix)
 • Broodle Griffon - (Bréissel Griffon x Puddelmix)
 • Brottweiler - (Bréissel Griffon x Rottweiler Mix)
 • Benotzen - (Bréissel Griffon x Pug Mix)
 • Brussalier - (Bréissel Griffon x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Brusselranian - (Bréissel Griffon x Pomeranian Mix)
 • Brusston - (Boston Terrier x Bréissel Griffon Mix)
 • BT Walker - (Boxer x Treeing Walker Coonhound Mix)
 • Buggs - (Boston Terrier x Pug Mix)
 • Bull-Aussie - (Englesch Bulldog x Australian Shepherd Mix)
 • Bull-Boxer - (Englesch Bulldog x Boxer Mix)
 • Bull Chow Terrier - (Bull Terrier x Chow Chow Mix)
 • Bull Daniff - (Bullmastiff x Great Dane Mix)
 • Bull Jack - (Bulldog x Jack Russell Terrier Mix)
 • Bull Mastweiler - (Bullmastiff x Rottweiler Mix)
 • Bull-pei - (Bulldog x Chinesesch Shar-Pei Mix)
 • Kessel - (Englesch Bulldog x Labrador Retriever Mix)
 • Bullbasset Mastiff - (Bullmastiff x Basset Hound Mix)
 • Bullboxer Pit - (Boxer x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Bullboxer Staff - (Boxer x American Staffordshire Terrier Mix)
 • Bullboxer Staffy Bull - (Boxer x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Bulldog Schnauzer - (Bulldog (Englesch) x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Bullhuahua - (Bulldog x Chihuahua Mix)
 • Bullhuahua Terrier - (Bull Terrier x Chihuahua Mix)
 • Bullkita - (American Bulldog x Akita Mix)
 • Bullmasador - (Bullmastiff x Labrador Retriever Mix)
 • Bullmatesch - (Bulldog x Dalmatian Mix)
 • Bullmatian Terrier - (Bull Terrier x Dalmatian Mix)
 • Bulloxer - (Boxer x American Bulldog Mix)
 • Bullsky Mastiff - (Bullmastiff x Siberian Husky Mix)
 • Bullwhip - (Bulldog x Whippet Mix)
 • Bulli Basset - (Basset Hound x Bulldog Mix)
 • Bulli Bordeaux - (Bullmastiff x Dogue de Bordeaux Mix)
 • Bulli Kutta Lab - Bulli Kutta x Labrador Retriever Mix
 • Bulli Jack Terrier - (Bull Terrier x Jack Russell Terrier Mix)
 • Bulli Pitsky - (American Bully x Siberian Husky oder Alaskan Husky Mix)
 • Bully-Tzu - (Bulldog x Shih Tzu Mix)
 • Bulli Wheaten - (Bulldog x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)
 • Bullypit - (Amerikanesche Bulldog x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Bushland Terrier - (Cairn Terrier x Scottish Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Cadoodle - (Collie x Puddelmix)
 • Kairanesch - (Cairn Terrier x Pomeranian Mix)
 • Cairicocker - (Cairn Terrier x Cocker Spaniel Mix)
 • Cairland Terrier - (Cairn Terrier x Westie Mix)
 • Kairmal - (Cairn Terrier x Maltesesch Mix)
 • Cairn Beagle - (Cairn Terrier x Beagle Mix)
 • Carin Australian Shepterrier - (Australian Shepherd x Cairn Terrier Mix)
 • Cairn Corgi - (Cairn Terrier x Welsh Corgi Mix)
 • Cairnese - (Cairn Terrier x Havanese Mix)
 • Cairnoodle - (Cairn Terrier x Puddelmix)
 • Cairnwich Terrier - (Cairn Terrier x Norwich Terrier Mix)
 • Kairoston - (Cairn Terrier x Boston Terrier Mix)
 • Corxer Dog - (Cane Corso Italiano x Boxer Mix)
 • Cardigan Corgi Pointer - (Cardigan Welsh Corgi x Pointer Mix)
 • Cardigan Corman Shepherd - (Cardigan Welsh Corgi x German Shepherd Mix)
 • Cardigan Corswiss - (Cardigan Welsh Corgi x Greater Swiss Mountain Dog Mix)
 • Cardigan Pembroke Corgi - (Cardigan Welsh Corgi x Pembroke Welsh Corgi mix)
 • Fleeg-Tzu - (Cairn Terrier x Shih Tzu Mix)
 • Carkie - (Cairn Terrier x Yorkshire Terrier Mix)
 • Carnauzer - (Cairn Terrier x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Catahoula Bulldog - (Louisiana Catahoula Leopard Dog x American Bulldog Mix)
 • Ranner Collie Dog - (Australian Cattle Dog x Collie Mix)
 • Ranner Schofshiert - (Australian Cattle Dog x German Shepherd Mix)
 • Kaukaseschen Husky - (Kaukasesche Shepherd Dog x Husky Mix)
 • Kaukasesche Staffy Bull - (Kaukasesche Shepherd Dog x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Cav-A-Malz - (Cavalier King Charles x Maltesesch Mix)
 • Cav-A-Mo - (Amerikaneschen Eskimo x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Cava-Chin - (Cavalier King Charles x Japanese Chin Mix)
 • Cava-Corgi - (Cavalier King Charles Spaniel x Pembroke Welsh Corgi Mix)
 • Cav-A-Jack - (Cavalier King Charles Spaniel x Jack Russell Terrier Mix)
 • Cava Inu - (Cavalier King Charles Spaniel x Shiba Inu Mix)
 • Cava-lon - (Cavalier King Charles x Papillon Mix)
 • Cava-Tzu - (Cavalier King Charles x Shih Tzu Mix)
 • Cavachon - (Bichon Frise x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Cavador - (Cavalier King Charles Spaniel x Labrador Retriever Mix)
 • Cavanesch - (Cavalier King Charles Spaniel x Havanese Mix)
 • Cavapom - (Cavalier King Charles Spaniel x Pomeranian Mix)
 • Cavapoo - (Cavalier King Charles Spaniel x Puddelmix)
 • Cavaton - (Cavalier King Charles x Coton de Tulear Mix)
 • Cava-Shell - (Cavalier King Charles Spaniel x Shetland Sheepdog Mix)
 • Cavestie - (Cavalier King Charles Spaniel x West Highland White Terrier Mix)
 • Cavottesch - (Cavalier King Charles x Scottish Terrier Mix)
 • Chabrador - (Chow Chow x Labrador Retriever Mix)
 • Chatham Hill Retriever - (Flat-Coated Retriever x Cocker Spaniel Mix)
 • Chatterdale - (Chihuahua x Patterdale Mix)
 • Cheagle - (Chihuahua x Beagle Mix)
 • Wangen - (Chihuahua x Pekingese Mix)
 • Cheenese - (Chihuahua x Havanesch Mëschung)
 • Cherokee Monarch - (Papillon x Russian Toy Terrier Mix)
 • Chesa-Poo - (Chesapeake Bay Retriever x Puddelmix)
 • Chesador - (Chesapeake Bay Retriever x Labrador Retriever Mix)
 • Crested Boxer - (Chinese Crested x Boxer Mix)
 • Saachen - (Chihuahua x West Highland White Terrier Mix)
 • Iwwer Apso - (Chihuahua x Lhasa Apso Mix)
 • Wien wien - (Chihuahua x Chinese Crested Mix)
 • Chi-Chon - (Bichon Frise x Chihuahua Mix)
 • Chidale - (Chihuahua x Airedale Terrier Mix)
 • Chi-Poo - (Chihuahua x Puddelmix)
 • Chi-Spaniel - (Chihuahua x Cocker Spaniel Mix)
 • Chi Staffy Bull - (Chihuahua x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Chigi - (Chihuahua x Corgi Mix)
 • Chilier - (Cavalier King Charles x Chihuahua Mix)
 • Chimatioun - (Chihuahua x Dalmatian Mix)
 • Chimo - (Chihuahua x American Eskimo Dog Mix)
 • Chin Crested - (Chinese Crested x Japanese Chin Mix)
 • Chin-Fenpinscher - (Affenpinscher x Japanese Chin Mix)
 • Chin-Ocker - (Cocker Spaniel x Japanese Chin Mix)
 • Chin-Pin - (Miniature Pinscher x Japanese Chin Mix)
 • Chin-wa - (Chihuahua x Japanese Chin Mix)
 • China Jack - (Chinese Crested x Jack Russell Terrier Mix)
 • Chinaranian - (Chinese Crested x Pomeranian Mix)
 • Chineranian - (Japanese Chin x Pomeranian Mix)
 • Chinese Crestepoo - (Chinese Crested x Puddelmix)
 • Chinesesch Crestese - (Chinese Crested x Maltesesch Mëschung)
 • Chinesesch Frise - (Bichon Frise x Chinese Crested Mix)
 • Chion - (Chihuahua x Papillon Mix)
 • Chipin - (Chihuahua x Miniatur Pinscher Mix)
 • Chipit - (Chihuahua x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Englesch - (Chihuahua x Basenji Mix)
 • Chiweenie - (Chihuahua x Dachshund Mix)
 • Chiwoxy - (Chihuahua x Wire Fox Terrier Mix)
 • Chizer - (Chihuahua x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Chonzer - (Bichon Frise x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Chorkie - (Chihuahua x Yorkshire Terrier Mix)
 • Chow Hound Basset - (Chow Chow x Basset Hound Mix)
 • Chow Pei - (Chow Chow x Shar Pei Mix)
 • Chowpit - (Chow Chow x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Chow Shepherd - (Chow Chow x Shepherd Mix)
 • Chug - (Chihuahua x Pug Mix)
 • Chusky - (Chow Chow x Siberian Husky Mix)
 • Chussel - (Bréissel Griffon x Chihuahua Mix)
 • Chuvasz - (Chow Chow x Kuvasz Mix)
 • Klackespill - (Cairn Terrier x Papillon Mix)
 • Clumber Lab - (Clumber Spaniel x Labrador Retriever Mix)
 • Clumber Pei - (Clumber Spaniel x Chinesesch Shar Pei Mix)
 • Clumberton - (Clumber Spaniel x Bedlington Terrier Mix)
 • Cluminger Spaniel - (Clumber Spaniel x English Springer Mix)
 • Clumberstiff - (Clumber Spaniel x Bullmastiff Mix)
 • Schwanz-A-Chon - (Bichon Frise x Cocker Spaniel Mix)
 • Cock-A-Mo - (Amerikaneschen Eskimo x Cocker Spaniel Mix)
 • Cock-A-Tzu - (Cocker Spaniel x Shih Tzu Mix)
 • Kakalier - (Cavalier King Charles x Cocker Spaniel Mix)
 • Cockapin - (Cocker Spaniel x Miniatur Pinscher Mix)
 • Cockapoo - (Cocker Spaniel x Puddelmix)
 • Cocker Griffon - (Cocker Spaniel x Bréissel Griffon Mix)
 • Cocker Jack - (Cocker Spaniel x Jack Russell Terrier Mix)
 • Cocker-Pei - (Cocker Spaniel x Chinesesch Shar Pei Mix)
 • Cocker Pug - (Cocker Spaniel x Pug Mix)
 • Cocker Sheltie - (Cocker Spaniel x Shetland Sheepdog Mix)
 • Cocker-Ton - (Cocker Spaniel x Coton de Tulear mix)
 • Cocker Weim - (Cocker Spaniel x Weimaraner Mix)
 • Cocker Westie - (Cocker Spaniel x West Highland White Terrier Mix)
 • Cocker Wheaten - (Cocker Spaniel x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)
 • Cockeranian - (Cocker Spaniel x Pomeranian Mix)
 • Cockerbull - (Cocker Spaniel x English Bulldog Mix)
 • Cockinese - (Cocker Spaniel x Pekingese Mix)
 • Cojack - (Jack Russell Terrier x Pembroke Welsh Corgi Mix)
 • Collie Pyrenäen - (Collie x Great Pyrenees Mix)
 • Kolonial Cocker Spaniel - (Amerikanesche Cocker Spaniel x Englesche Cocker Spaniel Mix)
 • Confetti Australian Shepherd - (Australian Shepherd x Miniature Schnauzer Mix)
 • Kopie - (Corgi x Cockapoo Mix)
 • corgi Basset - (Basset Hound x Welsh Corgi Mix)
 • Corgi Bichon - (Corgi x Bichon Frise Mix)
 • Corgi Cattle Dog - (Australian Cattle Dog x Pembroke Welsh Corgi mix)
 • Corgi-Flat - (Corgi x Flat-Coated Retriever Mix)
 • Corgi Pit - (Walisesch Corgi x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Corgi Uweiser - (Corgi x Pointer Mix)
 • Corgi Pug - (Walisesch Corgi x Pug Mix)
 • Corgi Schëff - (Walisesch Corgi x Schipperke Mix)
 • Corgidor - (Labrador Retriever x Corgi Mix)
 • Corgipoo - (Corgi x Puddelmix)
 • Corgiranian - (Corgi x Pomeranian Mix)
 • Corillon - (Papillon x Pembroke Welsh Corgi Mix)
 • Corkie - (Cocker Spaniel x Yorkie Mix)
 • Corman Shepherd - (Corgi x German Shepherd Mix)
 • Corpin - (Corgi x Miniature Pinscher Mix)
 • Corsengi - (Walisesch Corgi x Basenji Mix)
 • Corswiss - (Walisesch Corgi x Greater Swiss Mountain Dog Mix)
 • Cortese - (Walisesch Corgi x Maltesesch Mix)
 • Cosheltie - (Collie x Shetland Sheepdog Mix)
 • Coton-Beagle - (Coton de Tulear x Beagle Mix)
 • Kotteng Bolonka - (Coton de Tulear x Russesch Tsvetnaya Bolonka Mix)
 • Coton Chin - (Coton de Tulear x Japanese Chin Mix)
 • Eskimo Kotteng - (Amerikaneschen Eskimo x Coton de Tulear Mix)
 • Mi-ki Baumwoll - (Coton de Tulear x Miki Mix)
 • Coton Schnauzer - (Coton de Tulear x Miniature Schnauzer mix)
 • Kotteng Tzu - (Coton De Tulear x Shih Tzu Mix)
 • Cotonese - (Coton de Tulear x maltesesche Mix)
 • Cotralian - (Cocker Spaniel x Australian Shepherd Mix)
 • Cotralian - (Cocker Spaniel x Standard, Miniatur oder Toy Australian Shepherd Mix)
 • Coydog - (Domestic Dog x Coyote Mix)
 • Crested Apso = (Chinese Crested x Lhasa Apso Mix)
 • Crested Beagle - (Chinese Crested x Beagle Mix)
 • Crested Cavalier - (Chinese Crested x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Crested Chin - (Chinese Crested x Chin Mix)
 • Crested Cocker - (Chinese Crested x Cocker Spaniel Mix)
 • Crested Havanese - (Chinese Crested x Havanese Mix)
 • Crested Malz - (Chinese Crested x Maltesesch Mëschung)
 • Crested Alone - (Chinese Crested x Pekingese Mix)
 • Crested Schnauzer - (Chinese Crested x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Crested Tzu - (Chinese Crested x Shih Tzu Mix)
 • Crestoxie - (Chinese Crested x Dachshund Mix)
 • Kroatesch Sheepsky - (Kroatesch Sheepdog x Siberian Husky Mix)
 • Crustie - (Chinese Crested x Yorkshire Terrier Mix)
 • Cursset - (Black Mouth Cur x Basset Hound Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

wat ass en Tamaskan Hond
 • Daach Griffon - (Dachshund x Bréissel Griffon Mix)
 • Dachsador - (Dachshund x Labrador Retriever Mix)
 • Dachsi Apso - (Dachshund x Lhasa Apso Mix)
 • Dachsweiler - (Dachshund / Rottweiler Mix)
 • Daisy Hond - (Bichon x Pudel x Shih-Tzu Mix)
 • Dalmadoodle - (Dalmatian x Puddelmix)
 • Dalmador - (Labrador Retriever x Dalmatian Mix)
 • Dalmatian Heeler - (Dalmatian x Australian Cattle Dog Mix)
 • Dalmatian Husky - (Dalmatian x Siberian Husky Mix)
 • Dalmatian Springer - (Dalmatian x English Springer Spaniel Mix)
 • Dameranesch - (Dachshund x Pomeranian Mix)
 • Dane Shepherd - (Great Dane x German Shepherd Mix)
 • Daniff - (Great Dane x Mastiff Mix)
 • Dashalier - (Dachshund x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Vill - (Dachshund x Pug Mix)
 • Decker Brat - (Decker Hunting Terrier x Boston Terrier Mix)
 • Doberman Greyhound - (Doberman Pinscher x Greyhound Mix)
 • Doberdane - (Doberman Pinscher x Great Dane Mix)
 • Doberdor - (Doberman Pinscher x Labrador Retriever Mix)
 • Doberghan - (Doberman Pinscher x Afghan Hound Mix)
 • Doberman Bulldog - (Doberman Pinscher x Bulldog Mix)
 • Doberman Collie - (Doberman Pinscher x Collie Mix)
 • Doberman Pete - (Doberman Pinscher x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Doberman Shepherd - (Doberman Pinscher x German Shepherd Mix)
 • Dobie-Basset - (Doberman Pinscher x Basset Hound Mix)
 • Dobie Schnauzer - (Doberman Pinscher x Schnauzer Mix)
 • Dobieton - (Doberman Pinscher x Boston Terrier Mix)
 • Dobocker - (Doberman Pinscher x Cocker Spaniel Mix)
 • Dobsky - (Doberman Pinscher x Old English Sheepdog Mix)
 • Docker - (Dachshund x Cocker Spaniel Mix)
 • Groussen Dän - (Bull Terrier x Boxermix)
 • Dogue de Boxer - (Boxer x Dogue de Bordeaux Mix)
 • Doguedoodle - (Dogue de Bordeaux x Puddelmix)
 • Doodleman Pinscher - (Doberman x Standard Puddelmix)
 • Dorgi - (Dachshund x Corgi Mix)
 • Dorkie - (Dachshund x Yorkshire Terrier Mix)
 • Doubull-Mastiff - (Bullmastiff x Mastiff Mix)
 • Duebel Doodle - (Goldendoodle x Labradoodle Mix)
 • Doxie Cairn - (Cairn Terrier x Dachshund Mix)
 • Doxie-Chin - (Dachshund x Japanese Chin Mix)
 • Doxie-Chon - (Bichon Frise x Dackel Mix)
 • Doxie Heeler - (Australian Cattle Dog x Dachshund)
 • Doxie Scot - (Dachshund x Scottish Terrier Mix)
 • Doxie-Pin - (Dachshund x Miniatur Pinscher Mix)
 • Doxie-Pit - (Dackel x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Doxiemo - (Dachshund x American Eskimo Dog Mix)
 • Doxiepoo - (Dachshund x Puddelmix)
 • Doxle - (Beagle x Dachshund Mix)
 • Dualanese - (Bolognese x Havanese Mix)
 • Dusky - (Dachshund x Siberian Husky Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Elk-a-Bee - (Norwegesch Elkhound x Beagle Mix)
 • Elk-Kee - (Keeshond x Norwegesch Elkhound Mix)
 • Eng-A-Poo - (Englesch Toy Spaniel x Puddelmix)
 • Enga-Apso - (Englesch Toy Spaniel x Lhasa Apso Mix)
 • Engachon - (Bichon Frise x Englesch Toy Spaniel Mix)
 • EngAm Bulldog x Olde Bulldog - (Amerikanesche Bulldog x Englesche Bulldog Mix)
 • Enganesch - (Englesch Toy Spaniel x Havanese Mix)
 • Engatzu Spaniel - (Englesch Toy Spaniel x Shih Tzu Mix)
 • Englian Mastiff - (Englesch Mastiff x Neapolitan Mastiff Mix)
 • Englesche Boodle - (Englesch Bulldog x Puddelmix)
 • Englesche Borsetter Collie - (Border Collie x Englesche Setter Mix)
 • Englesch Boston-Bulldog - (Boston Terrier x Englesch Bulldog Mix)
 • Englesch Boxetter - (Englesche Setter x Boxer Mix)
 • Englesch Bull Dane - (Englesch Bulldog x Great Dane Mix)
 • Englesche Bull Springer - (Bulldog x Englesch Springer Spaniel Mix)
 • Englesch Bull Staffy - (Englesch Bulldog x American Staffordshire Terrier Mix)
 • Englesche Bull-Walker - (Bulldog x Treeing Walker Mix)
 • Englesch Bullweiler - (Englesch Bulldog x Rottweiler Mix)
 • Englesche Bulldog Terrier - (Englesch Bulldog x Bull Terrier Mix)
 • Englesche Bully Staffy Bull Terrier - (Englesch Bulldog x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Englesche Coonoodle - (Englesch Coonhound x Puddelmix)
 • Englesche Cotralian - (Englesche Cocker Spaniel x Standard, Miniatur oder Toy Australian Shepherd Mix)
 • Englesche Kinnek - (Cavalier King Charles x Englesch Toy Spaniel Mix)
 • Englesch Lhasa Bull - (Englesch Bulldog x Lhasa Apso Mix)
 • Englesch Mastahoula - (Englesch Mastiff x Louisiana Catahoula Leopard Dog Mix)
 • Englesch Mastweiler - (Mastiff x Rottweiler Mix)
 • Englesch Neo Bull - (Bulldog x Neapolitan Mastiff Mix)
 • Englesch Bulldog Damm - (Englesch Bulldog x Presa Canario Mix)
 • Englesche Spanador - (Englesche Cocker Spaniel x Labrador Retriever Mix)
 • Englesche Spantriever - (Englesche Cocker Spaniel x Labrador Retriever Mix)
 • Englesch Speagle - (Beagle x Englesch Toy Spaniel Mix)
 • Englesche Springerman - (Doberman Pinscher x Englesche Springer Spaniel Mix)
 • Englesch Sprointer - (Englesch Pointer x English Springer Spaniel Mix)
 • Englesch Toy Chin Spaniel - (Englesch Toy Spaniel x Japanese Chin Mix)
 • Englesch Toy Cocker Spaniel - (Cocker Spaniel x Englesch Toy Spaniel Mix)
 • Englesch Toy Griffon - (Bréissel Griffon x English Toy Spaniel Mix)
 • Englesch Toy Papillon - (Papillon x English Toy Spaniel Mix)
 • Englesch Toy Spanese - (Englesch Toy Spaniel x Pekingese Mix)
 • Entlebucher Pit - (Entlebucher Mountain Dog x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Elk-a-Bee - (Norwegesch Elkhound x Beagle Mix)
 • Auswee - (Amerikaneschen Eskimo Dog x Puddelmix)
 • Eskenji - (Amerikaneschen Eskimo x Basenji Mix)
 • Eskidor - (Amerikaneschen Eskimo x Labrador Retriever Mix)
 • Eskifon - (Amerikaneschen Eskimo x Bréissel Griffon Mix)
 • Eskijack - (Amerikaneschen Eskimo x Jack Russell Terrier Mix)
 • Eskimo Chi - (Amerikaneschen Eskimo x Chihuahua Mix)
 • Eskimo Chin - (Chin x American Eskimo Dog Mix)
 • Eskimo Pit - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x American Eskimo Dog Mix)
 • Eskimo Schnauzer - (Amerikaneschen Eskimo x Schnauzer Mix)
 • Eskland - (American Eskimo x Shetland Sheepdog Mix)
 • Euro Mountain Sheparnese - (Berner Mountain Dog x German Shepherd Mix)
 • Ewokian - (Havanese x Pomeranian Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Faux Frenchbo Bulldog - (Boston Terrier x Franséisch Bulldog Mix)
 • Rei Tosa - (Rei brasilianesch x japanesch Tosa Mix)
 • Flandoodle - (Bouvier des Flandres x Puddelmix)
 • Fo-Chon - (Bichon Frise x Toy Fox Terrier Mix)
 • Fo-Tzu - (Shih Tzu x Toy Fox Terrier Mix)
 • Foodle - (Puddel x Toy Fox Terrier Mix)
 • Fork Terrier - (Westie x Yorkshire Terrier Mix)
 • Foxhoodle - (Fox Hound x Puddelmix)
 • Foxingese - (Pekingese x Fox Terrier Mix)
 • Foxker - (Cocker Spaniel x Fox Terrier Mix)
 • Foxton - (Boston Terrier x Toy Fox Terrier Mix)
 • Foxy Rat Terrier - (Amerikanesche Rat Terrier x Toy Fox Terrier Mix)
 • Foxy Russell - (Jack Russell Terrier x Toy Fox Terrier Mix)
 • Free-Lance Bulldog - (Franséisch Bulldog x Bulldog Mix)
 • Franséisch Buillon - (Franséisch Bulldog x Papillon Mix)
 • French Bull Dane - (Franséisch Bulldog x Great Dane Mix)
 • Franséisch Bull Jack - (Franséisch Bulldog x Jack Russell Terrier Mix)
 • Franséisch Bull Rat Terrier - (Franséisch Bulldog x Amerikanesche Rat Terrier Mix)
 • Franséische Bull Terrier - (Franséisch Bulldog x Bull Terrier Mix)
 • Franséisch Bull Tzu - (Franséisch Bulldog x Shih Tzu Mix)
 • Franséisch Bull Weiner - (Franséisch Bulldog x Dachshund Mix)
 • Franséisch Bullhuahua - (Franséisch Bulldog x Chihuahua Mix)
 • Franséisch Bullnese - (Franséisch Bulldog x Pekingese Mix)
 • Franséisch Bulloxer - (Boxer x Franséisch Bulldog Mix)
 • Franséisch Bullweiler - (Franséisch Bulldog x Rottweiler Mix)
 • Franséisch Masti-Bull - (Franséisch Bulldog x Mastiff Mix)
 • Franséisch Mastahoula - (Franséisch Mastiff x Louisiana Catahoula Leopard Hond Mix)
 • Franséisch Pin - (Franséisch Bulldog x Miniatur Pinscher Mix)
 • Franséisch West Highlander - (Franséisch Bulldog x West Highland White Terrier Mix)
 • Frenchie Bichon - (Franséisch Bulldog x Bichon Frise Mix)
 • Frenchie Labrador - (French Bulldog x Labrador Retriever Mix)
 • Frenchie-Pei - (Franséisch Bulldog x Chinesesch Shar Pei Mix)
 • Frenchie Pug - (Franséisch Bulldog x Pug Mix)
 • Frenchie Shepherd - (Franséisch Bulldog x German Shepherd Mix)
 • Frenchie Staff - (Franséisch Bulldog x Amerikanesche Staffordshire Terrier Mix)
 • Franséisch - (Franséisch Bulldog x Havanesch Mëschung)
 • Frengle - (Franséisch Bulldog x Beagle Mix)
 • Froodle - (Franséisch Bulldog x Puddelmix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Gerberian Shepsky - (German Shepherd x Siberian Husky Mix)
 • Däitschen Anatolesche Schäfer - (German Shepherd x Anatolian Shepherd Mix)
 • Däitschen australesche Schäfer - (German Shepherd x Australian Shepherd Mix)
 • Däitschen Hund Pointer - (Däitsche Wirehaired Pointer x Dachshund Mix)
 • Däitsche Longhaired Sprointer - (Däitsche Longhaired Pointer x Englesche Springer Spaniel Mix)
 • Däitsch Malinois - (Belsch Malinois x German Shepherd Dog Mix)
 • Däitsche Pointeraner - (Däitsche Shorthaired Pointer x Weimaraner Mix)
 • Däitsche Sheprador - (German Shepherd Dog x Labrador Retriever Mix)
 • German Shorthair Toller - (German Shorthaired Pointer x Nova Scotia Duck Tolling Retriever mix)
 • Däitsch Shorthaired Lab - (Däitsche Shorthaired Pointer x Labrador Retriever Mix)
 • Däitsch Shorthaired Pointerpoodle - (Däitsche Shorthaired Pointer x Puddel Mix)
 • Däitsche Shorthaired Sprointer - (Däitsche Shorthaired Pointer x Englesche Springer Spaniel Mix)
 • Däitsch Shorthaired Weimaraner - (Däitsche Shorthaired Pointer x Weimaraner Mix)
 • Däitsche Wirehaired Lab - (Däitsche Wirehaired Pointer x Labrador Retriever Mix)
 • Däitsch Wirehaired Newfie - (Däitsche Wirehaired Pointer x Newfoundland Mix)
 • Däitsch Wirehaired Pointing Vizsla - (Däitsche Wirehaired Pointer x Vizsla Mix)
 • Däitsch Wirehaired Pointing Wolfhound - (Däitsche Wirehaired Pointer x Irish Wolfhound Mix)
 • Däitsche Wirehaired Sprointer - (Däitsche Wirehaired Pointer x Englesche Springer Spaniel Mix)
 • Däitsche Yorkie Shepherd - (German Shepherd x Yorkshire Terrier Mix)
 • Germanees - (German Shepherd x Great Pyrenees Mix)
 • Giant Bolonauzer - (Bolognese x Giant Schnauzer Mix)
 • Riseg Grenz Schnollie - (Border Collie x Giant Schnauzer Mix)
 • Giant Irish Wolf Schnauzer - (Giant Schnauzer x Irish Wolfhound mix)
 • Giant Kerry Blue Schnauzer - (Kerry Blue Terrier x Giant Schnauzer Mix)
 • Giant Ratzer - (Giant Schnauzer x Rat Terrier Mix)
 • Giant Schnauzer Chin - (Japanese Chin x Giant Schnauzer mix)
 • Ris Schnoodle - (Giant Schnauzer x Standard Puddelmix)
 • Riesen Wauzer - (Westie x Giant Schnauzer Mix)
 • Giant Wire Hair Snauzer - (Giant Schnauzer x Wire Fox Terrier Mix)
 • Glechon - (Beagle x Bichon Frise Mix)
 • Goberian - (Golden Retriever x Siberian Husky Mix)
 • Golden Akita Retriever - (Golden Retriever x Akita Mix)
 • Golden Grenz Retriever - (Golden Retriever x Border Collie Mix)
 • Golden Boxer - (Golden Retriever x Boxer Mix)
 • Golden Bulldog - (Golden Retriever x Bulldog Mix)
 • Golden Bullmastiff Retriever - (Bullmastiff x Golden Retriever Mix)
 • Golden Cavalier - (Cavalier King Charles Spaniel x Golden Retriever Mix)
 • Golden Chow Retriever - (Golden Retriever x Chow Chow Mix)
 • Golden Cocker Retriever - (Cocker Spaniel x Golden Retriever Mix)
 • Golden Dox - (Golden Retriever x Dachshund Mix)
 • Golden Indian Dog - (Golden Retriever x Indianer Indianer Mix)
 • Golden Irish - (Golden Retriever x Irish Setter Mix)
 • Golden Jack Retriever - (Golden Retriever x Jack Russell Terrier Mix)
 • Gëllene Labrador - (Golden Retriever x Labrador Retriever Mix)
 • Golden Mountain Dog - (Golden Retriever x Berner Mountain Dog Mix)
 • Golden Newfie - (Golden Retriever x Newfoundland Mix)
 • Golden Pei - (Chinesesch Shar Pei x Golden Retriever Mix)
 • Golden Pyrenäen - (Golden Retriever x Great Pyrenees Mix)
 • Golden Rottie Retriever - (Golden Retriever x Rottweiler Mix)
 • Golden Saint - (Golden Retriever x Saint Bernard Mix)
 • Golden Sammy - (Golden Retriever x Samoyed Mix)
 • Golden Sheltie - (Golden Retriever x Sheltie Mix)
 • Golden Shepherd - (Golden Retriever x German Shepherd Mix)
 • Golden Tibetaneschen Tertriever - (Golden Retriever x Tibetanesch Terrier Mix)
 • Goldenapso Retriever - (Golden Retriever x Lhasa Apso Mix)
 • Goldendale - (Golden Retriever x Airedale Terrier Mix)
 • Goldenshire - (Golden Retriever x Yorkshire Terrier Mix)
 • Goldendoodle - (Golden Retriever x Puddelmix)
 • Goldmaraner - (Golden Retriever x Weimaranermix)
 • Goldmatioun - (Golden Retriever x Dalmatian Mix)
 • Gollie - (Golden Retriever x Collie Mix)
 • Gordon Sheltie - (Gordon Setter x Shetland Sheepdog Mix)
 • Grouss Berner - (Berner Bierghond x Grouss Pyrenäen Mix)
 • Grousse Cambrian Shepherd - (Great Pyrenees x Welsh Sheepdog Mix)
 • Groussen Danebull - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Great Dane Mix)
 • Grouss Danesky - (Great Dane x Siberian Husky Mix)
 • Grousse Danoodle - (Great Dane x Puddelmix)
 • Great Dasenji - (Great Dane x Basenji Mix)
 • Grouss Golden Dane - (Golden Retriever x Great Dane Mix)
 • Grouss Keeshees - (Great Pyrenees x Keeshond Mix)
 • Grouss Pyredan - (Great Dane x Great Pyrenees Mix)
 • Grousse Weimar - (Great Dane x Weimaraner Mix)
 • Great Wirehaired Gryfenees - (Wirehaired Pointing Griffon x Great Pyrenees Mix)
 • Grousse Wollefshond - (Great Pyrenees x Irish Wolfhound Mix)
 • Greater Swiss Mountain Dane - (Greater Swiss Mountain Dog x Great Dane Mix)
 • Greater Swiss Rottweiler - (Greater Swiss Mountain Dog x Rottweiler Mix)
 • Greater Welsh Corswiss - (Welsh Corgi x Greater Swiss Mountain Dog Mix)
 • Greyador - (Greyhound x Labrador Retriever Mix)
 • Greybull Pit - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Greyhound Mix)
 • Greyhound Shepherd - (Greyhound x German Shepherd Mix)
 • Griffairn Terrier - (Bréissel Griffon x Cairn Terrier Mix)
 • Griffichon - (Bichon Frise x Bréissel Griffon Mix)
 • Griffon-Pei - (Bréissel Griffon x Chinesesch Shar-Pei Mix)
 • Griffonese - (Bréissel Griffon x Pekingese Mix)
 • Griffonland - (Bréissel Griffon x West Highland White Terrier Mix)
 • Griffonshire - (Bréissel Griffon x Yorkshire Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Hava-Apso - (Havanese x Lhasa Apso Mix)
 • Hava-Boston - (Havanese x Boston Terrier Mix)
 • Air-Jack - (Havanese x Jack Russell Terrier Mix)
 • Hava Klee - (Havanese x Alaskan Klee Kai)
 • Hava-Walisesch - (Havanese x Welsh Terrier Mix)
 • Hava-Weizen - (Havanese x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)
 • Havachin - (Havanese x Japanese Chin Mix)
 • Havachon - (Bichon Frise x Havaneschem Mix)
 • Havaco - (Havanese x Cocker Spaniel Mix)
 • Havallon - (Havanese x Papillon Mix)
 • Havamalt - (Havanese x Maltesesch Mëschung)
 • Havana - (Havanese x West Highland Terrier Mix)
 • Si sinn net eleng - (Havanese x Pekingese Mix)
 • Havashire - (Havanese x Yorkshire Terrier Mix)
 • Havashu - (Havanese x Shih Tzu Mix)
 • Havaton - (Coton de Tulear x Havanese Mix)
 • Heeler Pei - (Australian Cattle Dog x Chinese Shar-Pei Mix)
 • Héichland Maltie - (West Highland White Terrier (Westie) x Maltesesch Mix)
 • Hug - (Siberian Husky x Pug Mix)
 • Hush Basset - (Basset Hound x Cocker Spaniel Mix)
 • Denkt drun - (Boxer x Siberian Husky Mix)
 • Huskimo - (Siberian Husky x American Eskimo Mix)
 • Huskita - (Siberian Husky x Akita Mix)
 • Husky Jack - (Siberian Husky x Jack Russell Terrier Mix)
 • Husky Wheaten - (Siberian Husky x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Imo-Inu - (Amerikaneschen Eskimo x Shiba Inu Mix)
 • Irish Afghan Setter - (Irish Setter x Afghan Hound Mix)
 • Iresche Bostetter - (Irish Setter x Boston Terrier Mix)
 • Iresche Boston Terrier - (Irish Terrier x Boston Terrier Mix)
 • Ireschen Dänen - (Irish Wolfhound x Great Dane Mix)
 • Irish Dobe Setter - (Irish Setter x Doberman Pinscher Mix)
 • Ireschen Doodle - (Irish Setter x Puddelmix)
 • Iresche Mastiff - (Irish Wolfhound x Mastiff Mix)
 • Irish Russian Spanterrier - (Irish Water Spaniel x Black Russian Terrier mix)
 • Ireschen Troodle - (Irish Terrier x Puddelmix)
 • Iresche Wolf Greyhound - (Irish Wolfhound x Greyhound Mix)
 • Irish Wolfoodle - (Irish Wolfhound x Poodle Mix)
 • Irish Wolf Schnauzer - (Giant Schnauzer x Irish Wolfhound mix)
 • Iresche Wolfsky - (Irish Wolfhound x Siberian Husky Mix)
 • Italienesch Greycrested - (Italienesche Greyhound x Chinese Crested Mix)
 • Italienesche Greyenji - (Italienesche Greyhound x Basenji Mix)
 • Italienesch-Bichon - (Bichon Frise x Italienesch Greyhound Mix)
 • Italienesch Grenz Greyollie - (Border Collie x Italienesch Greyhound Mix)
 • Italienesche Bulldog - (Neapolitan Mastiff x Olde English Bulldogge Mix)
 • Italienesch Cairn - (Cairn Terrier x italienesche Greyhound Mix)
 • Italienesche Cavalier Greyhound - (Italienesche Greyhound x Cavalier King Charles Spaniel Mix)
 • Italienesch Daniff - (Cane Corso Italiano x Great Dane Mix)
 • Italienesch Doxie - (Italienesche Greyhound x Dachshund Mix)
 • Italieneschen Eskimo - (Italienesche Greyhound x amerikaneschen Eskimo Dog Mix)
 • Italian Greagle - (Italian Greyhound x Beagle Mix)
 • Italienesch Grey Min Pin - (Italienesche Greyhound x Miniatur Pinscher Mix)
 • Italienesch Greyhuahua - (Chihuahua x italienesche Windhond Mix)
 • Italian Mastweiler - (Italian Mastiff x Rottweiler mix)
 • Italienesche Papihound - (Italienesche Greyhound x Papillon Mix)
 • Irish Saint Terrier - (Irish Terrier x Saint Bernard Mix)
 • Italienesch Tzu - (Italienesche Greyhound x Shih Tzu Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Ja-Chon - (Bichon Frise x Japanese Chin Mix)
 • Jacairn - (Cairn Terrier x Jack Russell Terrier Mix)
 • Jack-A-Bee - (Beagle x Jack Russell Terrier Mix)
 • Jack-A-Poo - (Jack Russell Terrier x Puddelmix)
 • Jack-A-Ranian - (Jack Russell Terrier x Pomeranian Mix)
 • Jack Chi - (Chihuahua x Jack Russell Terrier Mix)
 • Jack Highland Terrier - (Jack Russell Terrier x West Highland White Terrier Mix)
 • Jack Pit = (Jack Russell Terrier x Pit Bull Terrier Mix)
 • Jack-Rat Terrier - (Jack Russell Terrier x Rat Terrier Mix)
 • Jack Tzu - (Jack Russell Terrier x Shih Tzu Mix)
 • Jackie-Bichon - (Bichon Frise x Jack Russell Terrier Mix)
 • Jackshund - (Jack Russell Terrier x Dachshund Mix)
 • Jackweiler - (Jack Russell Terrier x Rottweiler Mix)
 • Jafox - (Japanese Chin x Toy Fox Terrier Mix)
 • Jaland - (Japanese Chin x West Highland White Terrier Mix)
 • Japeke - (Japanese Chin x Pekinese Mix)
 • Japillon - (Japanese Chin x Papillon Mix)
 • Japug - (Japanese Chin x Pug Mix)
 • Jarkie - (Japanese Chin x Yorkshire Terrier Mix)
 • Jatese - (Japanese Chin x Maltese Mix)
 • Jatzu - (Japanese Chin x Shih Tzu Mix)
 • Süden - (Jack Russell x Pug Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Kashon - (Bichon Frise x Cairn Terrier Mix)
 • Kerry Blue Schnauzer - (Kerry Blue Terrier x Schnauzer Mix)
 • Kerrblushcnauz - (Kerry Blue Terrier x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Kerry Wheaten - (Kerry Blue Terrier x Soft-Coated Wheaten Mix)
 • Kimola - (Amerikaneschen Eskimo x Lhasa Apso Mix)
 • Kinnek Cavrin - (Cavalier King Charles x Cairn Terrier Mix)
 • King Charles Yorkie - (Cavalier King Charles Spaniel x Yorkshire Terrier Mix)
 • Kinnek Pin - (Cavalier King Charles Spaniel x Miniatur Pinscher Mix)
 • King Rat - (Cavalier King Charles x Rat Terrier Mix)
 • Kinnek Schnauzer - (Cavalier King Charles Spaniel x Miniature Schnauzer Mix)
 • King Wheaten - (Cavalier King Charles Spaniel x Soft Coated Wheaten Terrier Mix)
 • Kobetan - (Cocker Spaniel x Tibetan Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

wäissen Husky Golden Retriever Mix
 • Lab'Aire - (Airedale Terrier x Labrador Retriever Mix)
 • Lab Pei - (Labrador Retriever x Shar Pei Mix)
 • Labo-Zeiger - (Labrador Retriever x Pointer Mix)
 • Labahoula - (Labrador Retriever x Louisiana Catahoula Leopard Dog Mix)
 • Labany - (Labrador Retriever x Bretagne Spaniel Mix)
 • Labbe - (Beagle x Labrador Retriever Mix)
 • Labernard - (Labrador Retriever x Saint Bernard Mix)
 • Labernese - (Labrador x Berner Mountain Dog Mix)
 • Labloodhound - (Bloodhound x Labrador Retriever Mix)
 • Labmaraner - (Labrador Retriever x Weimaraner Mix)
 • Labollie - (Labrador Retriever x Collie Mix)
 • Labrabull - (Labrador Retriever x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Labradane - (Labrador Retriever x Great Dane Mix)
 • Labradinger - (Englesche Springer Spaniel x Labo Mix)
 • Labradoodle - (Labrador Retriever x Puddelmix)
 • Labradoodle Miniatur - (Labrador Retriever x Spill oder Miniaturpuddelmix)
 • Labrador Corso - (Labrador Retriever x Cane Corso Italiano Mix)
 • Labraheeler - (Labrador Retriever x Australian Cattle Dog Mix)
 • Labrahuahua - (Labrador Retriever x Chihuahua Mix)
 • Labrakita - (Labrador Retriever x Akita Mix)
 • Labralas - (Labrador Retriever x Vizsla Mix)
 • Labrasenji - (Labrador Retriever x Basenji Mix)
 • Labrastaff - (Labrador Retriever x American Staffordshire Terrier Mix)
 • Labrottie - (Labrador Retriever x Rottweiler Mix)
 • La-Chon - (Bichon Frise x Lhasa Apso Mix)
 • Lacasapoo - (Cock-A-Poo x Lhasa Apso Mix)
 • De Pom - (Pomeranian x Lhasa Apso Mix)
 • LeoBerner - (Leonberger x Berner Mountain Dog Mix)
 • Lha-Basset - (Basset Hound x Lhasa Apso Mix)
 • Lha-Cocker - (Cocker Spaniel x Lhasa Apso Mix)
 • Lhasa-Corgi - (Corgi x Lhasa Apso Mix)
 • Lhasa-Baumwoll - (Coton de Tulear x Lhasa Apso Mix)
 • Lhasa Pin - (Lhasa Apso x Miniatur Pinscher Mix)
 • Lhasa Vendeen - (Lhasa Apso x Petit Basset Griffon Vendeen Mix)
 • Lhaffon - (Bréissel Griffon x Lhasa Apso Mix)
 • Lhasalier - (Cavalier King Charles x Lhasa Apso Mix)
 • Lhasanesesch - (Lhasa Apso x Pekingese Mix)
 • Lhasapoo - (Lhasa Apso x Puddelmix)
 • Lhatese - (Lhasa Apso x Maltesesch Mëschung)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Mal-Shi - (Maltesesch x Shih Tzu Mix)
 • Malanees - (Alaskan Malamute x Great Pyrenees Mix)
 • Malchi - (Chihuahua x Maltesesch Mëschung)
 • Mali-hollännesch - (Belgian Malinois x Dutch Shepherd mix)
 • Malinois Greyhound - (Belsch Malinois x Greyhound Mix)
 • Malinois X - (Belsch Malinois x German Shepherd Dog Mix)
 • Mally Foxhound - (Alaskan Malamute x Foxhound Mix)
 • Malteagle - (Beagle x Maltesesch Mix)
 • Malti-PIN - (Maltesesch x Miniatur Pinscher Mix)
 • Malti-Poo - (Maltesesch x Puddelmix)
 • Agar-Mops - (Maltesesch x Pug Mix)
 • Maltichon - (Maltesesch x Bichon Mix)
 • Maltipom - (Maltesesch x Pomeranian Mix)
 • Malton - (Cavachon x Maltesesch Mix)
 • Maspyr - (Mastiff x Great Pyrenees Mix)
 • Mastador - (Mastiff x Labrador Retriever Mix)
 • Mastapeake - (Mastiff x Chesapeake Bay Retriever Mix)
 • Masti-Bull - (Mastiff x Bulldog Mix)
 • Mastidoodle - (Mastiff x Puddelmix)
 • Mastiff Shepherd - (Mastiff x German Shepherd Mix)
 • Mauxie - (Dachshund x Maltesesch Mix)
 • Mauzer - (Maltesesch x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Meagle - (Beagle x Miniatur Pinscher Mix)
 • Mi-kitese - (Maltesesch x Mi-Ki Mix)
 • Mi-orkie - (Mi-Ki x Yorkshire Terrier Mix)
 • Min Pin Frise - (Bichon Frise x Miniatur Pinscher Mix)
 • Min Pin Shepherd - (Miniatur Pinscher x German Shepherd Mix)
 • Mini australesche Shepterrier - (Australian Terrier x Miniature Australian Shepherd Mix)
 • Mini Bolonauzer - (Bolognese x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Mini Cairn Pin - (Cairn Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Mini Chisoxy - (Mini Fox Terrier x Chihuahua Mix)
 • Mini Englesche Cocker - (Dachshund x Englesche Cocker Spaniel Mix)
 • Mini Fo-Chon - (Bichon Frise x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Fo-Tzu - (Shih Tzu x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foodle - (Puddel x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Fox Beagle - (Mini Fox Terrier x Beagle Mix)
 • Mini Fox Pinscher - (Miniature Pinscher x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foxie Doxie - (Mini Fox Terrier x Dachshund Mix)
 • Mini Foxillon - (Miniature Fox Terrier x Papillon Mix)
 • Mini Foxingese - (Pekingese x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foxker - (Cocker Spaniel x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foxton - (Boston Terrier x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foxy Rat Terrier - (Amerikanesche Rat Terrier x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Foxy Russell - (Jack Russell Terrier x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Jafox - (Japanese Chin x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Kerry Blue Schnauzer - (Kerry Blue Terrier x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Mini King Schnauzer - (Cavalier King Charles Spaniel x Miniature Schnauzer Mix)
 • Mini Poxer - (Pug x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini Ratzer - (Miniatur Schnauzer x Rat Terrier Mix)
 • Mini Schnauzer Chin - (Japanese Chin x Miniature Schnauzer Mix)
 • Mini Scottish Fox Terrier - (Scottish Terrier x Mini Fox Terrier Mix)
 • Mini St. Bernard - (Saint Bernard x Cocker Spaniel Mix)
 • Mini Torkie - (Mini Fox Terrier x Yorkie Mix)
 • Mini Toy Foxter - (Mini Fox Terrier x Toy Fox Terrier Mix)
 • Mini Drot Hoer Snauzer - (Miniatur Schnauzer x Wire Fox Terrier Mix)
 • Mini Yorkshire Aussie - (Miniature Australian Shepherd x Yorkshire Terrier Mix)
 • Miniatur Ausseippet - (Whippet x Miniature Australian Shepherd Mix)
 • Miniatur Aussiedoodle - (Miniature Australian Shepherd x Miniature Puddelmix)
 • Miniatur Grenz Schnollie - (Border Collie x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Miniatur Boxer - (Boston Terrier x Boxermix)
 • Miniatur Bulldog - (Bulldog x Pug Mix)
 • Miniatur Englesch Bulldach - (Bulldog x Dachshund Mix)
 • Miniatur Franséisch Bull Terrier - (Franséisch Bulldog x Miniature Bull Terrier Mix)
 • Miniatur Franséisch Schnauzer - (Franséisch Bulldog x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Miniatur Golden Retriever - (Golden Retriever x Cocker Spaniel x Puddelmix)
 • Miniatur Goldendoodle - (Golden Retriever x Spill oder Miniaturpuddelmix)
 • Miniature Irish Wolf Schnauzer - (Miniature Schnauzer x Irish Wolfhound Mix)
 • Miniatur Labradoodle - (Labrador Retriever x Spill oder Miniaturpuddelmix)
 • Miniatur Pinschelkhound - (Miniatur Pinscher x Norwegeschen Elkhound Mix)
 • Miniatur Schnaupin - (Miniatur Schnauzer x Min Pin Mix)
 • Miniatur Schnauzzie - (Miniature Schnauzer x Miniature Australian Shepherd Mix)
 • Miniatur Schnoxie - (Dachshund x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Miniboz - (Boston Terrier x Miniatur Schnauzer Mix)
 • MiniCoonhound - (Genau Mëschung an dëser Aart vun Hond ass net bekannt ginn)
 • Minnie Jack - (Jack Russell Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Minnie Parson - (Parson Russell Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Morkie - (Maltesesch x Yorkshire Terrier Mix)
 • Morkshire Terrier - (Maltesesch x Biewer Terrier Mix)
 • Bierg Bulldog - (Berner Mountain Dog x Bulldog Mix)
 • Bierg Mastiff - (Berner Mountain Dog x Mastiff Mix)
 • Muggin - (Miniatur Pinscher x Pug Mix)
 • Muskel Mastiff - (Dogue de Bordeaux x Mastiff Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Indianer Newfie - (Native American Indian Dog x Newfoundland Mix)
 • Indianer Hiert - (Native American Indian Dog x Belgium Shepherd Mix)
 • Indianer Duerf Hond - (Indianer Indianer Dog x German Shepherd Mix)
 • Neahond - (Neapolitan Mastiff x Keeshond Mix)
 • Neapolitanesche Boxer - (Neapolitan Mastiff x Boxer Mix)
 • Nekita - (Akita x Neapolitan Mastiff Mix)
 • Neo Bullmastiff - (Bullmastiff x Neapolitan Mastiff Mix)
 • Neo Daniff - (Neapolitan Mastiff x Great Dane Mix)
 • Neie Labralound - (Newfoundland x Labrador Retriever Mix)
 • New Rottland - (Newfoundland x Rottweiler Mix)
 • Neie Shep - (Newfoundland x German Shepherd Dog Mix)
 • Newfypoo - (Newfoundland x Puddelmix)
 • Norjack - (Norfolk Terrier x Jack Russell Terrier Mix)
 • Nortese - (Norwich Terrier x Maltesesch x Mix)
 • Norwich de Tulear - (Coton de Tulear x Norwich Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Alen anglikanesche Bulldogge - (Amerikanesche Pit Bull Terrier oder Amerikanesche Staffordshire Terrier x Bulldog Mix)
 • Alen Deerhound Schofshond - (Old English Sheepdog x Scottish Deerhound Mix)
 • Olde Double Bully - (Bulldog x Olde English Bulldogge Mix)
 • Alen Pit Bulldog - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Olde English Bulldogge Mix)
 • Olde Staff Bulldog - (Amerikanesche Staffordshire Terrier x Olde English Bulldogge Mix)
 • Ori Pei - (Pug x Shar-Pei Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

Schockela Labo Pitbull Mix Biller
 • Papastzu - (Papillon x Shih Tzu Mix)
 • Papeagle - (Papillon x Beagle Mix)
 • Paperanian - (Papillon x Pomeranian Mix)
 • Papi-Inu - (Papillon x Shiba Inu Mix)
 • Pappa-Poo - (Papillon x Puddelmix)
 • Papichon - (Papillon x Bichon Mix)
 • Papigriffon - (Bréissel Griffon x Papillon Mix)
 • Papijack - (Papillon x Jack Russell Terrier Mix)
 • Papimo - (Amerikaneschen Eskimo x Papillon Mix)
 • Papiox - (Papillon x Toy Fox Terrier Mix)
 • Papitese - (Maltesesch x Papillon Mix)
 • Papshund - (Dachshund x Papillon Mix)
 • Parsonhund - (Parson Russell Terrier x Dachshund Mix)
 • Patterdale Shepherd - (Patterdale Terrier x German Shepherd Mix)
 • Patterbea - (Beagle x Patterdale Terrier Mix)
 • Patterjack - (Patterdale Terrier x Jack Russell Mix)
 • Patterland - (Patterdale Terrier x Lakeland Terrier Mix)
 • Patton Terrier - (Patterdale Terrier x Boston Terrier Mix)
 • Peagle - (Beagle x Pekingese Mix)
 • Peek-A-Pom - (Pekingese / Pomeranian Mix)
 • Pek-A-Rat - (Pekingese x Rat Terrier Mix)
 • Koeffizienten - (Cavalier King Charles x Pekingese Mix)
 • Pekarin - (Cairn Terrier x Pekingese Mix)
 • Peke-A-Boo - (Bolognese x Pekingese Mix)
 • Peke-A-Chon - (Bichon Frise x Pekingese Mix)
 • Peke-A-Chow - (Pekingese x Chow Chow Mix)
 • Peke-A-Pap - (Papillon x Pekingese Mix)
 • Peke-A-Pin - (Miniatur Pinscher x Pekingese Mix)
 • Peke-A-Tese - (Maltesesch x Pekingese Mix)
 • Peka-A-West - (Pekingnese x West Highland White Terrier Mix)
 • Eleng-Italienesch - (Pekingnese x Italienesch Windhond Mix)
 • Weisenhond - (Pekingese x Dachshund Mix)
 • Pekepoo - (Pekingese x Puddelmix)
 • Pembroke Cocker Corgi - (Pembroke Welsh Corgi x American Cocker Spaniel Mix)
 • Pembroke Corgi Pointer - (Pembroke Welsh Corgi x Pointer Mix)
 • Pembroke Corman Shepherd - (Pembroke Welsh Corgi x German Shepherd Mix)
 • Pembroke Corswiss - (Pembroke Welsh Corgi x Greater Swiss Mountain Dog Mix)
 • Pembroke Sheltie - (Shetland Sheepdog x Pembroke Welsh Corgi Mix)
 • Petite Goldendoodle - (Golden Retriever x Cocker Spaniel x Puddelmix)
 • Petite Golden Retriever - (Cavalier King Charles Spaniel mat x Golden Retriever Mix)
 • Petite Labradoodle - (Labrador Retriever x Cocker Spaniel x Puddelmix)
 • Plica - (Basset Hound x Ori Pei Mix)
 • Plüsch Danois - (Anatolesche Schäferhond x Great Dane Mix)
 • Pin-Tzu - (Miniatur Pinscher x Shih Tzu Mix)
 • Pineranian - (Miniatur Pinscher x Pomeranian Mix)
 • Pinny-Poo - (Miniatur Pinscher x Puddelmix)
 • Pinweiler- (Miniatur Pinscher x Rottweiler Mix)
 • Pit Boodle - (Pit Bull x Puddelmix)
 • Pit Bullmastiff - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Bullmastiff Mix)
 • Pit Heeler - (Amerikanesche Pitbull Terrier x Blue Heeler Mix)
 • Pit Pei - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Shar-Pei Mix)
 • Pitchow - (Amerikanesche Pitbull Terrier x Chow Chow Mix)
 • Pitsky - (Amerikanesche Pitbull Terrier x Siberian Husky oder Alaskan Husky Mix)
 • Pitweiler - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Rottweiler Mix)
 • Pocket Pitbull - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Patterdale Terrier Mix)
 • Pointer Bay - (Däitsche Shorthaired Pointer x Chesapeake Bay Retriever Mix)
 • Zeigefanger Pit - (Amerikanesche Pit Bull Terrier x Pointer Mix)
 • Pointollie - (Pointer x Collie Mix)
 • Pom-Kee - (Pomeranian x Keeshond Mix)
 • Pom-A-Nauze - (Miniatur Schnauzer x Pomeranian Mix)
 • Pom-A-Pug - (Pomeranian x Pug Mix)
 • Pom-Baumwoll - (Coton De Tulear x Pomeranian Mix)
 • Pom-Shi - (Pomeranian x Shiba Inu Mix)
 • Pom-Seid - (Pomeranian x Silky Terrier Mix)
 • Pom Terrier - (Pomeranian x Toy Fox Terrier Mix)
 • Pomapoo - (Pomeranian x Puddelmix)
 • Pomchi - (Pomeranian x Chihuahua Mix)
 • Pomeagle - (Beagle x Pomeranian Mix)
 • Beweegt - (Pomeranian x American Rat Terrier Mix)
 • Trotz der - (American Eskimo x Pomeranian Mix)
 • Pomsky - (Pomeranian x Husky Mix)
 • Pomston - (Boston Terrier x Pomeranian Mix)
 • Poo-Shi - (Pudel x Shiba Inu Mix)
 • Poo-Ton - (Coton De Tulear x Puddelmix)
 • Pooahoula - (Catahoula Leopard Dog x Puddelmix)
 • Poochin - (Japanese Chin x Puddelmix)
 • Pooda Houla - (Catahoula x Puddelmix)
 • Poogle - (Beagle x Puddelmix)
 • Poolky - (Puddel x Silky Terrier Mix)
 • Pootalian - (Italienesche Greyhound x Puddelmix)
 • Poovanesch - (Havanese x Puddelmix)
 • Poschies - (Pomeranian x Shetland Sheepdog Mix)
 • Pudderpap - (Papillon x Chinese Crested Mix)
 • Bulldog Damm - (Englesch Bulldog x Presa Canario Mix)
 • Dänesch Damm - (Presa Canario x Great Dane Mix)
 • Pug-A-Mo - (Pug x American Eskimo Dog Mix)
 • Pug-Baumwoll - (Pug x Coton de Tulear Mix)
 • Pug Pit - (Pug x Pit Bull Terrier Mix)
 • Pug Shiba - (Pug x Shiba Inu Mix)
 • Pug-zu - (Pug x Shih Tzu Mix)
 • Pugador - (Pug x Labrador Retriever Mix)
 • Pugairn - (Pug x Cairn Terrier Mix)
 • Pugalier - (Cavalier King Charles Spaniel x Pug Mix)
 • Puganese - (Pug x Havanese Mix)
 • Pugapoo - (Pug x Puddelmix)
 • Pugese - (Pug x Chinese Crested Mix)
 • Puggat - (Pug x American Rat Terrier Mix)
 • Puggé - (Pug x italienesche Windhond Mix)
 • Puggle - (Pug x Beagle Mix)
 • Pughasa - (Pug x Lhasa Apso Mix)
 • Pugillon - (Pug x Papillon Mix)
 • Puginese - (Pug x Pekingese Mix)
 • Pugland - (Pug x Westie Mix)
 • Pugottie - (Pug x Scottish Terrier Mix)
 • Pugmatesch - (Pug x Dalmatian Mix)
 • Pugshire - (Pug x Yorkshire Terrier Mix)
 • Pugwich - (Pug x Norwich Terrier Mix)
 • gestoppt - (Pug x Bichon Frise Mix)
 • Pyredoodle - (Grouss Pyrenäen x Puddelmix)
 • Pyrenäen Husky - (Great Pyrenees x Siberian Husky Mix)
 • Pyrenäen Pit - (Great Pyrenees x Amerikanesche Pit Bull Terrier Mix)
 • Pyrador - (Great Pyrenees x Labrador Retriever Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Raggelen - (Amerikanesche Rat Terrier x Beagle Mix)
 • Rashon - (Rat Terrier x Bichon Frise Mix)
 • Rat-A-Pap - (Amerikanesche Rat Terrier x Papillon Mix)
 • Rat Apso - (Lhasa Apso x Rat Terrier Mix)
 • Basset Rat - (Basset Hound x Rat Terrier Mix)
 • Rat-Cha - (Chihuahua x Rat Terrier Mix)
 • Gemengerot Pinscher - (Rat Terrier x Miniatur Pinscher Mix)
 • Ratese - (Amerikanesche Rat Terrier x Maltesesche Mix)
 • Ratshi Terrier - (Amerikanesche Rat Terrier x Shih Tzu Mix)
 • Ratshire Terrier - (Yorkshire Terrier x American Rat Terrier Mix)
 • Kläpperei - (Amerikanesche Rat Terrier x Puddelmix)
 • Rësele Griffon - (Bréissel Griffon x Rat Terrier Mix)
 • Reagle - (Rottweiler x Beagle Mix)
 • Redbone Coonoodle - (Redbone Coonhound x Puddelmix)
 • Redbone Shepherd - (Redbone Coonhound x German Shepherd Mix)
 • Rhodesian Bernard - (Rhodesian Ridgeback x Saint Bernard Mix)
 • Rhodesian Boxer - (Rhodesian Ridgeback x Boxer Mix)
 • Rhodesian Labrador - (Rhodesian Ridgeback x Labrador Retriever Mix)
 • Rhodesian Hiert - (Rhodesian Ridgeback x German Shepherd Mix)
 • Rott Pei - (Rottweiler x Shar Pei Mix)
 • Rottaf - (Afghan Hound x Rottweiler Mix)
 • Rottbull - (Rottweiler x Bull Terrier Mix)
 • Rotterman - (Doberman Pinscher x Rottweiler Mix)
 • Rotticorso - (Rottweiler x Cane Corso Italiano Mix)
 • Rottie Basset - (Rottweiler x Basset Hound Mix)
 • Rottie Bordeaux - (Dogue de Bordeaux x Rottweiler Mix)
 • Rottie Chow - (Rottweiler x Chow Chow Mix)
 • Rottie Cocker - (Rottweiler x Cocker Spaniel Mix)
 • Rottie Shepherd - (Rottweiler x German Shepherd Mix)
 • Rottelen - (Rottweiler x Puddelmix)
 • Rottmatian - (Rottweiler x Dalmatian Mix)
 • Rottpeake - (Rottweiler x Chesapeake Bay Retriever Mix)
 • Rottsky - (Rottweiler x Siberian Husky Mix)
 • Rus-A-Pei - (Jack Russell Terrier x Chinese Shar Pei Mix)
 • Russeschen Doodle Terrier - (Black Russian Terrier x Poodle Mix)
 • Australeschen Terrier - (Australian Terrier x Jack Russell Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

 • Sankt Berner - (Saint Bernard x Berner Mountain Dog Mix)
 • Saint Berdoodle - (Saint Bernard x Puddelmix)
 • Saint Bermastiff - (Mastiff x Saint Bernard Mix)
 • Hellege Bernewfie - (Saint Bernard x Newfoundland Mix)
 • Saint Berxer - (Saint Bernard x Boxer Mix)
 • Saint Dane - (Great Dane x Saint Bernard Mix)
 • Saint Pyrenäen - (Saint Bernard x Great Pyrenees Mix)
 • Saint Shepherd - (Saint Bernard x German Shepherd Mix)
 • Saluki Wandhond - (Saluki x Greyhound Mix)
 • Sammypoo - (Samoyed x Puddelmix)
 • Samusky - (Samoyed x Husky Mix)
 • Sceagle - (Beagle x Scottish Terrier Mix)
 • Schapso - (Lhasa Apso x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Schëff-A-Pom - (Pomeranian x Schipperke Mix)
 • Schëff Coton - (Schipperke x Coton de Tulear mix)
 • Schipese - (Maltesesch x Schipperke Mix)
 • Skipper-Chi - (Schipperke x Chihuahua Mix)
 • Skipper-Pin - (Schipperke x Miniature Pinscher Mix)
 • Skipper-Poo - (Pudel x Schipperke Mix)
 • Schnairedale - (Airedale Terrier x Schnauzer Mix)
 • Schnau-Tzu - (Miniatur Schnauzer x Shih Tzu Mix)
 • Schnauffen - (Schnauzer x Affenpinscher mix)
 • Schnauzator = (Schnauzer x Labrador Retriever Mix)
 • Schnauzer Pit = (Schnauzer x Pit Bull Mix)
 • Schneagle - (Beagle x Schnauzer Mix)
 • Schnéikéis - (Miniatur Schnauzer x Pekingese Mix)
 • Schnese - (Havanese x Miniatur Schnauzer Mix)
 • Schnocker - (Miniatur Schnauzer x Cocker Spaniel Mix)
 • Schnoodle - (Schnauzer x Puddelmix)
 • Schnorgi - (Schnauzer x Corgi Mix)
 • Schnottie - (Schnauzer x Rottweiler Mix)
 • Schnu - (Miniatur Schnauzer x Shiba Inu Mix)
 • Schnug - (Miniatur Schnauzer x Pug Mix)
 • Schweenie - (Dachshund x Shih Tzu Mix)
 • Sco-Shi - (Schotteschen Terrier x Shih Tzu Mix)
 • Scobo Terrier - (Boston Terrier x Scottish Terrier Mix)
 • Scoland Terrier - (Schotteschen Terrier x Westie Mix)
 • Schelder Terrier - (Schotteschen Terrier x Golden Retriever Mix)
 • Scorkie - (Schotteschen Terrier x Yorkshire Terrier Mix)
 • Scotchi - (Schotteschen Terrier x Chihuahua Mix)
 • Scotchon - (Bichon Frise x Schotteschen Terrier Mix)
 • Scotinese - (Pekingese x Scottish Terrier Mix)
 • Schottesch - (Maltesesch x Schottesch Terrier Mix)
 • Scotti Apso - (Lhasa Apso x Scottish Terrier Mix)
 • Scottie Schnauzer - (Schotteschen Terrier x Schnauzer)
 • Schottesche Cocker - (Cocker Spaniel x Scottish Terrier Mix)
 • Schottesch Hirsch Greyhound - (Greyhound x Scottish Deerhound Mix)
 • Schottesch-Skye Terrier - (Scottish Terrier x Skye Terrier Mix)
 • Scottish Staffish Bull Terrier - (Scottish Terrier x Staffordshire Bull Terrier Mix)
 • Scoodle - (Schotteschen Terrier x Puddelmix)
 • Sealydale Terrier - (Sealyham Terrier x Airedale Terrier Mix)

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

Wire Fox Terrier ähnlech Rassen

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

BIS | B | C | D | IS | F | G | H | Ech | J | BIS | L | M | N | ODER | P-Q | R | S | T | U-V | IN | X AN Z

D'Wuert 'Hybrid', wann et op Genetik bezitt, heescht, 'd'Nokomme vu genetesch onverschiddene Elteren oder Bestänn, besonnesch d'Nofolger, déi duerch Zuchtplanzen oder Déieren aus verschiddene Varietéiten, Arten oder Rassen hiergestallt ginn.' Allgemeng heescht d'Wuert 'eppes mat gemëschter Hierkonft oder Kompositioun.' Hybrid Hënn, oder Designerhënn wéi e puer se nennen, ginn zimlech populär. Hei drënner ass eng Lëscht vu Mixhënn. De beschte Wee fir d'Spure vun enger gemëschter Rass ze bestëmmen ass all Rassen am Kräiz nozekucken an ze wëssen datt Dir eng Kombinatioun vun enger vun de Charakteristike kritt, déi an alle Rassen fonnt ginn. Den Dog Breed Info Center® probéiert net d'Temperamenter vun all eenzel Hybridmix z'interpretéieren, well d'Differenzen an den Hënn, och am selwechten Dreck, kënne staark variéieren. Wann Dir d'Temperament vun engem vun de Rengen an der Mëschung net fir Äre Liewensstil gëeegent fillt, ass dee Mix Rassendéier net fir Iech. Huelt keen Gamble datt de Welpen oder den Hond wéi déi aner Rass am Mix ausgeet. En Hond einfach fir säi Look ze wielen ass eng domm Manéier en Hond ze wielen. Liest den Artikel op Designer Hënn fir méi Info iwwer dës gemëschte Rassen.

Opgepasst: E Hybridhond ass net eng ZÄIT et ass e Mix vu méi wéi engem rassehond, normalerweis zwee.

Wëssenschaftlech gesinn ass de Begrëff 'Hybrid' falsch well all Hënn eng Ënnerart vu Wollef sinn (Canis lupus familiaris) an dofir ass et onméiglech eng Hybrid ze hunn, well se zwee vun der selwechter Aart sinn. Och wann technesch falsch ass, ass de Begrëff 'Hybrid' den Numm deen dacks fir dës Mixen benotzt gëtt.